Dunajec 1995-1996, 2001-2002

Dane dotyczące odżywiania się lipieni w okresie jesiennym na odcinku od Krościenka do Gołkowic.

 

Termin i warunki badania:

- lata 1995-1996

W 1995 r. woda była podwyższona, lecz czysta. Wiał silny i zimny wiatr, a także momentami padał deszcz i śnieg.

W 1996 r. było słonecznie, ciepło (ok. 17ºC) i bezwietrznie. Woda była znacznie podwyższona (około 20 cm), ale czysta. W żołądkach ryb było dużo pokarmu z poprzedniego dnia.

- lata 2001 i 2002

W 2002 r. od kilku dni następowało silne ochłodzenie. Temperatura powietrza około 1ºC, wiał silny wiatr. Brak było oznak żerowania powierzchniowego.

 

Wyniki badania:

Zawartość żołądków 71 lipieni złowionych w Dunajcu na odcinku Krościenko-Gołkowice (skróty: d - domek chruścika, k – kokon, l - larwa, p - poczwarka, pp - pływająca poczwarka chruścika, im – imago, wyl - wylinka)

 

  1995.09 1996.10 2001.11 2002.11
Chruściki
Hydropsychidae l 603 334 69 748
Rhyacophila l 1 8 10 66
Rhyacophila p 1 1    
Rhyacophila k   2   1
Rhyacophila pp 1 1    
Psychomyia pusilla l 157 4   15
Hydroptilidae l 16 1 9 1307
Oligoplectrum maculatum l 11 374 108 1279
Brachycentrus subnubilus l   8   2
 
Jętki
Baetis l 36 1 248 797
Baetis sub 1 1   12
Baetis im +   2    
Heptageniidae l 10 12 10 495
Ephemerella ignita l 1 2 136  
Ephemerella ignita sub 1 1    
 
Muchówki
Chironomidae l 57 1 11 49
Chironomidae p 211   26 28
Chironomidae im 4 4 1 7
Limoniidae l 3   2 5
 
Widelnice
Leuctra l     2 1
Leuctra im   1 2 11
Perlodidae l     3 58
         
 
Erpobdella (pijawki) 96 12 2 3
Skorupiaki - Gammaridae   1   40
Mięczaki - Ancylus fluviatilis       28
 
Bezkręgowce lądowe
Hymenoptera   13   2
Formicidae   26    
Coleoptera im   19    
Homoptera 13 496   1
Aranei   9   7

 

Odżywanie się ryb

1. Pod względem ilości najważniejszymi ofiarami ryb są chruściki Hydropsychidae, Oligoplectrum maculatum i Hydroptilidae, oraz jętki Baetis, Heptageniidae i Ephemerella ignita.

2. W 2002 r. duże znaczenie miały organizmy o niewielkich wymiarach. W szczególności chodzi tu o chruściki Hydroptilidae i O. maculatum, jętki Baetis i ochotki. Wysoką konsumpcję tych owadów można wiązać z czystą wodą oraz przebywaniem lipieni w listopadzie na wolnej wodzie.

3. Październik 1996 - zwraca uwagę duża liczba bezkręgowców pochodzenia lądowego. Należy to wiązać z dobrą pogodą i wysoką temperaturą powietrza. Dominowały wśród nich malutkie mszyce z zielonkawym odwłokiem.

4. Zwraca uwagę większa liczba pijawek Erpobdella w październiku, niż w listopadzie. Należy to wiązać ze spadkiem aktywności pijawek wraz z obniżeniem się temperatury wody.

5. Zwraca uwagę liczba 40 osobników kiełży (Gammarus) w 2001 r. u 11 ryb. W materiale jesiennym z Dunajca sprzed 1997 r. stwierdziłem niewiele tych skorupiaków.

 

Wnioski wędkarskie

1. Zasadniczo w Dunajcu nie nastąpiły zmiany, które spowodowałyby przewrót w pudełkach muszkarzy, oznaczający konieczność wyrzucenia wielu muszek i zastąpienia ich nowymi modelami. Obecnie jesienią ryby zjadają te same organizmy, co dawniej. Pewnym modyfikacjom uległy natomiast cykle życiowe niektórych ważnych organizmów.

2. Znacznie wydłużony został okres dobrego połowu lipieni jesienią, z uwagi na wyższą temperaturę wody w październiku i listopadzie, a także zapewne w grudniu. Wynika to z przedłużenia terminu wylotu niektórych ważnych organizmów, zwłaszcza jętek E. ignita i Baetis, a także prawdopodobnie widelnic Leuctra.

3. W przypadku zimnego lata znacznie wzrasta rola jętki O. rhenana. Chodzi tu zwłaszcza o możliwość wykorzystania przez muszkarza - nawet jesienią - dużych i ciemnych, prawie czarnych nimf.

4. Wpływ zbiornika na środowisko wodne ulega systematycznemu zmniejszeniu z biegiem rzeki. Tak więc niektóre opisane tu zjawiska najsilniej będą widoczne w okolicy Sromowców i Krościenka. W okolicy Gołkowic ten wpływ będzie już niewielki, a poniżej ujścia Popradu praktycznie żaden.

 

Pełne i szczegółowe wyniki badania dostępne w P&L nr 27 , tekst O wpływie zbiornika zaporowego w Czorsztynie na lipienie i wędkowanie w Dunajcu.

 

żródło P&L nr 27, aut. Stanisław Cios

tekst umieszczony za zgodą autora

opracowanie Krystian Niemy

 

Dodaj komentarz
  • Strony partnerskie
Script logo   StudioStrona.pl