San 1-2.06.2002

Termin i miejsce badania:

1-2 czerwiec 2002 r. - okolice Leska.

 

Warunki:

31 maj, 1 czerwiec woda wysoka mętna.

2 czerwiec woda czysta.

Trzydziestego maja w Bieszczadach były obfite opady deszczu, w wyniku których następnego dnia woda była mętna. Później były już tylko niewielkie opady, ale temperatura powietrza pozostała niska, było pochmurno i momentami (zwłaszcza wieczorem) wiał bardzo silny wiatr.

 

 

Wyniki badania:

Zawartość żołądków 22 lipieni i 2 pstrągów potokowych.

(skróty: l – larwa, p – poczwarka, pp – pływająca poczwarka chruścika, k –kokon, d – domek chruścika, wyl – wylinka larwalna lub poczwarki, im – imago).

 

Chruściki:

Hydropsychidae l - 80

Hydropsychidae pp - 15

Hydropsychidae wyl - 12

 

Lepidostoma hirtum l – 53

 

Agapetus l - 317

Agapetus ochripes p - 2

Agapetus ochripes pp - 91

Agapetus ochripes im - 1

 

Sericostoma personatum l - 2

Sericostoma personatum d - 9

Sericostoma personatum pp - 17

Sericostoma personatum wyl - 1

 

Psychomyia pusilla l - 55

Psychomyia pusilla pp - 23

Psychomyia pusilla im - 1

 

Hydroptilidae l – 38

 

Jętki:

Ephemerella mucronata l - 41

Ephemerella mucronata wyl - 23

Ephemerella mucronata sub - 29

 

Baetis l - 75

Baetis im - 6

 

Ephemera l - 3

Ephemera wyl - 6

Ephemera im - 1

 

Muchówki:

Chironomidae l - 257

Chironomidae p - 200

Chironomidae im - 1

 

Simuliidae l - 11

Simuliidae im - 15

 

Erpobdella l - 26

 

Skorupiaki:

Gammaridae - 537

 

Mięczaki:

Ancylus fluviatilis - 12

 

Bezkręgowce lądowe:

Diptera im - 10

 

 

Odżywianie się ryb:

1. Zawartość żołądków lipieni wskazuje, że ryby odżywiały się szerokim wachlarzem organizmów. Wyraźnie widoczne jest jednak żerowanie na dwóch grupach bezkręgowców:

- Pobieranych z dna, albo tu nad nim: kiełże (Gammaridae), larwy chruścików domkowych Goeridae, Agapetus, Anabolia nervosa, Lepidostoma hirtum, puste domki chruścików oraz mięczaki.

- Pobieranie wylatujących chruścików: pływające poczwarki Hydropsychidae i Sericostoma personatum (obydwa stosunkowo duże, w granicach 10-15 mm długości), oraz Agapetus ochripes i Psychomyia pusilla (obydwa malutkie, w granicach 4-8 mm).

 

W żołądkach lipieni było razem 145 pływających poczwarek chruścików i tylko 6 imagines.

U pstrągów były odpowiednio – 1 pływająca poczwarka i około 33 niezidentyfikowane imagines (te ostatnie prawdopodobnie zostały zjedzone poprzedniego dnia wieczorem).

Potwierdza to moje dotychczasowe obserwacje z innych wód, że w czasie wylotu chruścików imagines raczej rzadko staja się ofiarami ryb (zbyt szybko przeobrażają się i nie są dostępne dla ryb).

 

2. Zwraca uwagę stosunkowo duża liczba wylinek chruścików i jętek (48 u pstrągów i lipieni, choć te liczbę należy uznać za przybliżona - wylinki są trudne do policzenia z uwagi na rozkład enzymatyczny). W zasadzie wszystkie należały do dużych gatunków chruścików i jętek.

 

3. W żołądkach było kilka poczwarek chruścików w swych domkach (osobniki, które nie zakończyły jeszcze procesu przeobrażenia w imago). Z zasady bardzo rzadko staja się one ofiarami ryb, gdyż domki poczwarek są mocno przytwierdzone do podłoża.

 

 

Obserwacje i wnioski wędkarskie:

1. Wyniki wędkarskie były bardzo dobre. Zwłaszcza po przeczyszczeniu się wody, ryby brały wyśmienicie. Dobre wyniki przynosiło łowienie na niewielkie nimfy, swobodnie spływające w wodzie.

2. Ryby najlepiej żerowały wieczorem, mimo fatalnej pogody (wiał silny i zimny wiatr). Wynikało to z intensywnego żerowania ryb na chruścikach. Lipienie bardzo głośno zbierały te owady, które szybko podpływały do powierzchni i po wylocie stawały się już niedostępne dla ryb. Można to było łatwo mylnie zinterpretować jako żerowanie do suszu.

Wówczas bardzo dobre wyniki przynosiło łowienie na niewielka mokra muszkę.

3. Przedstawione tu dane potwierdzają wcześniejsze obserwacje poczynione w latach 1993-1995, że w Sanie żerowanie powierzchniowe lipieni nie jest intensywne. Przeczy to więc powszechnym obiegowym poglądom w tym względzie. Połowu na sucha muszkę, mimo niewątpliwej skuteczności tej metody, nie należy w tej sytuacji wiązać z intensywnym żerowaniem powierzchniowym ryb, choć pojedyncze ryby mogą zbierać wiele owadów spływających na wodzie.

 

 

Pełne i szczegółowe wyniki badania dostępne w P&L nr 26.

 

żródło P&L nr 26, aut. Stanisław Cios

tekst umieszczony za zgodą autora

opracowanie Krystian Niemy

Dodaj komentarz
  • Strony partnerskie
Script logo   StudioStrona.pl