San 20-21.06.2003

Termin oraz miejsce badania:

20-21 czerwca 2003 r. - okolice Leska.

 

Warunki:

Chłodno, wiał silny wiatr.

W godzinach 10.00-11.00 w okolicy Leska płynęła podwyższona i nieco mętna woda, w związku z upustem na zaporze. Przez resztę dnia woda była niska i czysta.

 

Wyniki badania:

Zawartość żołądków 27 lipieni i 2 pstrągów potokowych.

(skróty: l – larwa, p – poczwarka, pp – pływająca poczwarka chruścika, k – kokon, s – subimago, im – imago, w – wylinka)

 

Chruściki:

Hydropsychidae l - 109

Hydropsychidae pp - 2

 

Rhyacophila l - 1

Rhyacophila p - 5

Rhyacophila k - 3

 

Lepidostoma hirtum l - 17

 

Limnephilidae l - 33

 

Psychomyia pusilla l - 86

P. pusilla p - 3

P. pusilla pp - 96

P. pusilla im - 2

P. pusilla im - 9

 

Hydroptilidae l – 16

 

Agapetus l - 126

 

Sericostoma pp - 24

 

Jętki:

Baetis l - 93

Baetis s - 10

Baetis im - 1

Baetis im – 1

 

Ephemerella l - 34

Ephemerella s - 21

Ephemerella im – 1

 

Ephemera l - 14

Ephemera w - 3

Ephemera s - 1

 

Muchówki:

Chironomidae (ochotki) l - 151

Chironomidae p - 100

 

Kiełże:

Gammarus - 333

 

Ślimaki:

Ancylus fluviatilis - 73

 

 

Odżywianie się ryb:

1. Generalnie żerowanie ryb nie było intensywne. W żołądkach było raczej niewiele (41 i 65) ofiar na dzień, w dodatku głównie niewielkich wymiarów. Dotyczy to nie tylko lipieni, ale także – a może nawet jeszcze bardziej – pstrągów.

2. Interesująca jest obecność kilku poczwarek chruścików Rhyacophila i Psychomyia pusilla, które były jeszcze w swoich kokonach. Z zasady poczwarki chruścików bardzo rzadko staja się ofiarami ryb, ponieważ są dobrze zabezpieczone w domku lub specjalnej konstrukcji mocno przytwierdzonej do kamienia lub innego przedmiotu na dnie. Ich obecność w żołądkach ryb należy wiązać z podwyższona woda.

3. W zasadzie nie widać istotnej różnicy w pokarmie lipieni złowionych w obu turach, choć połów odbywał się w różnych porach dnia. Zadziwiająca jest nawet większa liczba wylatujących chruścików w godzinach południowych (m.in. Hydropsyche, P. pusilla,

Sericostoma) – 93, w porównaniu do 40 wieczorem, mimo, że z zasady wylot imago zachodzi w godzinach wieczornych i nocnych. Niska temperatura wody w Sanie może wiec sprzyjać całodobowej aktywności wielu bezkręgowców.

4. Lipienie pobierały dużo pokarmu z dna. Wskazuje na to obecność licznych chruścików Agapetus, Goeridae i Limnephilidae (ich domki zawierały głównie kamyki), a także ślimaków przytulików.

5. Porównanie średniej liczby ofiar z początku czerwca (lipienie – 92; pstrągi – 581), z danymi z początku trzeciej dekady tego miesiąca (lipienie – 52; pstrągi – 9), wydaje się wskazywać na stopniowe zmniejszenie intensywności żerowania ryb w miarę upływu czasu. Było to równie widoczne na wodzie – 20 i 21 czerwca w ciągu dnia i wieczorem lipienie nie były tak aktywne, jak na początku czerwca 2002 r.

6. Porównując obecne dane z materiałem z początku czerwca, można dostrzec mniejsza role chruścików z rodzaju Agapetus, ochotek i kiełży. Większe natomiast jest znaczenie ślimaka przytulika (Ancylus fluviatilis) i chruścika P. pusilla (wylatuje głównie w środku lata).

7. Zwraca uwagę duża ilość samic (9 i 2) chruścika P. pusilla (imagines maja długość ciała około 5-7 mm, a barwa odwłoka jest ceglasta). Potwierdzone są wcześniejsze obserwacje z Soły i Sanu (P&L nr 19 i 26), że zjadane są głównie samice tego chruścika.

 

 

Wnioski wędkarskie:

1. Szeroka gama ofiar, zarówno pod względem wielkości (od malutkich ochotek do pijawek i jętek majowych o długości 2-3 cm), jak i ubarwienia, wskazuje, że lipienie z Sanu raczej nie wykazują „selektywności” podczas żerowania.

2. Żerowanie powierzchniowe lipieni było raczej słabe. Pierwszego dnia, kiedy łowiono równie wieczorem, ofiary zebrane z powierzchni wody (czyli wszystkie subimagines, imagines i bezkręgowce lądowe) stanowiły co najwyżej 5.9% (34 na 573) łącznej liczby ofiar.

Drugiego dnia te ofiary stanowiły maksymalnie zaledwie 1.8% (15 na 846). Połów na sucha muszkę powinien przynosić wiec lepsze wyniki wieczorem, choć i tak z pewnością bardziej skuteczna powinna być teoretycznie nimfa, przynajmniej z punktu widzenia żerowania ryb w toni.

Potwierdzają się wcześniejsze obserwacje, że wbrew obiegowym poglądom, u lipieni z Sanu żerowanie powierzchniowe nie odgrywa większej roli. Liczba możliwych ofiar zebranych z powierzchni wody na początku czerwca wynosiła co najwyżej 3% (60 na 2024), a we wrześniu – 5%.

 

 

Pełne i szczegółowe wyniki badania dostępne w P&L nr 28.


żródło P&L nr 28, aut. Stanisław Cios
tekst umieszczony za zgodą autora
opracowanie Krystian Niemy

Dodaj komentarz
  • Strony partnerskie
Script logo   StudioStrona.pl