San 2004-2005 - lipienie

Termin i warunki badania:

- 11-12 czerwca 2004 r. - Woda niska.

- 7-8 lipca 2004 r.

- 25-26 czerwca 2005 r. - Po dłuższym okresie wysokiej wody jej poziom szybko opadł, a temperatura powietrza podniosła się do około 30ºC.

- 12-16 lipca 2005 r. - Poziom wody się wahał, z związku ze zmianami w pracy elektrowni i częstymi burzami. Temperatura powietrza około 20-25ºC.

 

Wyniki badania:

Zawartość żołądków 37 lipieni złowionych w Sanie koło Leska.

(skróty: l – larwa, d - domki, dp - domki poczwarki, k - kokon, p – poczwarka, pp – pływająca poczwarka chruścika, sub – subimago, im – imago).

 

Chruściki:

Rhyacophila l - 26

Rhyacophila k+p - 5

Rhyacophila pp - 8

 

Glossosomatidae l - 189

 

G. intermedium l - 207

 

A. fuscipes l - 15

A. fuscipes pp - 1

 

Hydropsyche l - 56

Hydropsyche pp - 458

 

H. incognita l - 117

H. incognita pp - 334

 

Lepidostoma hirtum l - 45

 

Psychomyia pusilla l - 242

P. pusilla pp - 4

P. pusilla im - 4

 

Hydroptila l - 13

 

Sericostoma l - 23

Sericostoma d - 3

Sericostoma p - 1

Sericostoma pp - 40

 

Limnephilidae l – 74

 

Allogamus auricollis l - 36

 

Micrasema setiferum pp - 12

 

Leptoceridae l - 2

Leptoceridae d - 10

Leptoceridae p - 1

 

Athripsodes cinereus l - 10

A. cinereus d - 1

 

 

Jętki:

Baetis l - 179

Baetis sub - 24

Baetis im - 66

 

Leptophlebiidae l - 14

Leptophlebiidae sub - 4

 

Ephemerellidae l - 30

Ephemerellidae wyl - 8

Ephemerellidae sub - 1

 

Torleya major l - 172

 

Heptageniidae l - 11

 

Muchówki:

Chironomidae (ochotki) l - 730

Chironomidae p - 455

Chironomidae im - 11

Simuliidae (meszki) l - 23

Simuliidae im - 15

 

Gammarus (Kiełże) - 967

 

Erpobdella (pijawki) - 5

 

Hydracarina (wodopójki) - 19

 

Ślimaki:

Ancylus fluviatilis - 78

 

Bezkregowce lądowe:

Formicidae (mrówki) - 108

 

Aphididae (mszyce) - 65

 

 

Uwagi o odżywianiu się ryb:

1. 11-12 czerwca ryby żerowały intensywnie, na co wskazuje wysoka średnia liczba ofiar (186) i ich duże wymiary (zwłaszcza wylatujących chruścików Hydropsychidae). Warto zwrócić uwagę, że średnia liczba ofiar jest prawie dwukrotnie wyższa w dwóch częściach porannych (222 i 202), niż w popołudniowej (tylko 119).

Co prawda cześć pokarmu mogła pochodzić z wieczoru poprzedniego dnia, ale nie zmienia to wniosku, że generalnie lipienie żerują głównie w ciągu dnia, a nie o świcie i zmierzchu.

W pozostałych okresach żerowanie ryb było słabsze, co widać w mniejszej liczbie ofiar (średnio 87, 76 i 36), a także w ich mniejszych wymiarach (największymi ofiarami były kiełże i chruściki Lepidostoma hirtum).

 

2. Chruściki Glo­ssosomatidae (głównie Glossosoma intermedium). Niezwykle interesujące jest występowanie larw tych chruścików w 2004 r. Spośród 393 osobników jedynie 6 było z domkiem.

11-12 czerwca pojawiły się prawie wyłącznie larwy bez domków, w dodatku w dużej liczbie. Moim zdaniem można to wytłumaczyć obniżeniem się poziomu wody.

Otóż chruściki z rodziny Glossosomatidae budują charakterystyczne domki z kamyczków. Larwy są małe (ok. 5-7 mm długości), o barwie kremowej lub ceglastej. Przebywają one w nurcie, ale w miejscach o słabszym przepływie wody.

3. Chruściki Hydropsyche. Wylatujące osobniki stanowiły większość pokarmu ryb. Chruściki wylatywały w dzień. Dotychczasowe dane wskazują, że szczyt wylotu Hydropsyche (zwłaszcza dominującego gatunku H. incognita), przypada na pierwsza połowę czerwca.

Nie tylko zbiega się to z intensywnym żerowaniem lipieni, ale można nawet stwierdzić, że te chruściki są głównymi „sprawcami” owego żerowania.

4. Chruścik Lepidostoma hirtum. Występował głównie u jednej ryby złowionej 7 lipca tuż poniżej ujścia Hoczewki. Prawdopodobnie ten chruścik jest najliczniejszy na odcinku od Zwierzynia do ujścia Hoczewki, z uwagi na jego wysokie wymagania środowiskowe

5. Mszyce (Aphididae). Te małe owady z żółtym odwłokiem (kilka osobników było jasnozielonych), występowały głównie u dwóch ryb z 11 i 12 czerwca, w których były 27 i 22 osobniki.

6. Mrówki (Formicidae). Występowały u niektórych ryb, złowionych głównie podczas pierwszej części zawodów 11 czerwca. Największe liczby to: 41, 20 i 19 osobników.

7. Kiełże (Gammarus). Były druga pod względem ważności ofiara, a największe stwierdzone liczby w żołądkach ryb to: 175, 141, 88, 72 i 71 osobników.

8. Przytulik strumieniowy (Ancylus fluviatilis). Ten ślimak występował głównie u dwóch ryb, w których było 36 (11 czerwca) i 15 (8 lipca) osobników.

9. Ochotki (Chironomidae). U niektórych ryb występowały one w dużej liczbie, a największe stwierdzone liczby to 185 larw i 80 poczwarek (w czerwcu).

10. Jętki Baetis. Stosunkowo dużo samic imagines zostało zjedzonych 11-12 czerwca.

11. Jętka Torleya major. Jest charakterystyczna - krepa i pokryta drobnymi zielonkawymi „żyłkami” na całym ciele, co czyni ja rozpoznawalna nawet gołym okiem.

 

 

Wnioski wędkarskie:

1. Dotychczas zebrany materiał z Sanu pozwala ocenić charakter żerowania lipieni w czerwcu i lipcu w tej wodzie. Z zasady najbardziej intensywne jest żerowanie na początku czerwca, czemu sprzyja obniżenie się poziomu wody i podwyższenie jej temperatury.

2. Generalnie niewielka cześć pokarmu jest pobierana z powierzchni wody. Moje dane wskazują, że nie więcej ni 1% ofiar pochodzi z tej strefy wody. Wysokiej skuteczności suchej muszki nie należy wiec wiązać z żerowaniem powierzchniowym.

3. Zwraca uwagę niska liczba imagines chruścików w całym dotychczas zebranym materiale z Sanu. Kontrastuje to z powszechnym poglądem wśród wędkarzy o wysokiej skuteczności suchych muszek imitujących chruściki. Brak imagines chruścików należy wiązać z ich niska dostępnością dla ryb (prawdopodobnie wylot z wody następuje za szybko).

4. Szerokie spektrum ofiar, pod względem kształtu barwy i zachowania się w i na wodzie, sugeruje możliwość stosowania różnych muszek. Brak jest przesłanek, by twierdzić, że lipienie żerują selektywnie. Umiejętnie natomiast omijają przynęty wędkarza.

 

 

Pełne i szczegółowe wyniki badania dostępne w P&L nr 33.

 

żródło P&L nr 33, aut. Stanisław Cios
tekst umieszczony za zgodą autora
opracowanie Krystian Niemy

Dodaj komentarz
  • Strony partnerskie
Script logo   StudioStrona.pl